Bu Blogda Ara

15 Mayıs 2018 Salı

Prof. Dr. Süleyman Yükçü Özgeçmişi ve Eserleri

Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ
Adı Soyadı                : SÜLEYMAN YÜKÇÜ
Doğum Tarihi           : 1 MAYIS 1955
Öğrenim Durumu    :
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Muhasebe
Ege Üniversitesi
1977
Y. Lisans
Muhasebe
Ege Üniversitesi
1979
Doktora
İşletme
DEÜ SBE
1984
Doc. Dr.
Muhasebe Bilimi
DEÜ İİBF  
1989
Prof. Dr.
Muhasebe Bilimi
DEÜ İİBF 
1996
 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :
“ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞ, SERMAYE ARTTIRIMI VE TAHVİL ÇIKARTMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ” – Prof. Dr. Mehmet Ali AKTUĞLU
Doktora Tezi ve  Danışmanı :
“EŞDEĞER MAMULLERİN MALİYETLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA” – Prof. Dr. Nurettin YELKE
Görevler:
Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Ar.Gör.
 EGE TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1979-1984
Dr.Ar.Gör.  
 EGE TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1984-1987
Yar.Doç. 
 DEÜ İİBF
1987-1989
Doc.
DEÜ İİBF 
1989-1996
Prof.
DEÜ İİBF 
1996-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :
 1. Havayolu Taşımacılığında Biletçilik Uygulamalarındaki Sorunlar Ve Antalya İlindeki A Grubu Seyahat Acentalarına Yönelik Bir Uygulama, S. Sezi ELÇIRPAN, İZMİR,1998, Uluslararası İşletmecilik Programı YL Tezi
 2. Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Şirketlerde Ara Mali Tabloları Düzenleme Esasları Ve Denetimi, Ayhan DEMİRAYAK, İZMİR,1999, Muhasebe-Finansman Programı YL Tezi
 3. Türkiye’de Otelcilik Endüstrisi Yatırımları Ve Finansmanı, Türkay KISA, İZMİR, 1989, SBE
 4. Kredi Kartları ve Muhasebeleştirilmesi, Gufran SELÇUKLUİzmir, 2000, Muhasebe-Finansman Programı YL Tezi
 5. Konfeksiyon Sektöründe Mamul Bazında Katkı Payı Analizinin Önemi Ve Bir Sistem Önerisi, Nihat AYAN, İzmir, 2002, Muhasebe-Finansman Programı YL Tezi
 6. Ticari Faaliyetlerde Maliyet Muhasebesinin Önemi Ve Bir Uygulama, Limon FEYZULOVA, İzmir, 2002, Muhasebe-Finansman Programı YL Tezi
 7. Rusya Federasyonunun Dış Ticaret Potansiyeli Türkiye-Rusya Ticari İlişkileri, Tanzila SOZAEVA, İzmir, 1995, Uluslararası İşletmecilik Programı YL Tezi
 8. Garanti Kapsamındaki Yükümlülüklerin Bütçeleme Sistemindeki Yeri ve Bir Uygulama, Murat VOYSAL, İzmir, 2004, İşletme ABD, YL Projesi
 9. Finansal Raporlama Sisteminin İncelenmesi Ve Yeni Finansal Raporlama Sistemi Önerisi (Azerbaycan Cumhuriyeti Örneği), Azer İSMAYILOV, İzmir, 2003, Muhasebe-Finansman Programı YL Tezi
 10. Bir Maliyet Düşürme Yaklaşımı Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing): Örnek Bir Uygulama, Senan HÜSEYİNZADE, İzmir, 2006, Muhasebe-Finansman Programı YL Tezi
 11. Bir Maliyet Düşürme Tekniği Olarak Demontaj Analizi, (tear down), Gürsoy GÜÇ, İzmir, 2008, Muhasebe-Finansman Programı YL Tezi
 12. Genel Üretim Giderlerinde Yeni Bir Yaklaşım : Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme, Türker Susmuş, Yüksek Lisans Tezi, 1996.
Yönetilen Doktora Tezleri Çalışmaları
 1. Sanayi İşletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Raporlanması Ve Analizi, Güldem DALAK İzmir,1998, İşletme ABD, Doktora Tez
 2. Konaklama İşletmelerinde Kalite Güvence Sistemi İçinde Kalite Maliyetlerinin Analizi, Özkan TÜTÜNCÜ, İzmir, 1998, Turizm İşletmeciliği ABD, Doktora Tezi
 3. Özel İhtisas Hastanelerinde Maliyet Hesaplama Sistemi Önerisi ve Bir Örnek Uygulama, Serdar Özkan, 2000, Doktora Tezi
 4. Stratejik Maliyet Sistemlerinin Zamana Dayalı Rekabet Unsurları Açısından Önemi, Nilgün Kutay, 1998, Doktora Tezi
 5. “Tedarik Zinciri Yönetimi Yaklaşımın Maliyet Hesaplama Çalışmalarına Etkisi”, İsmail ELAGÖZ, 2006, Doktora Tezi
 6. “Fon Akım Tablolarının Düzenlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Zorunlu Modüler Doğru Yapma Modeli”, Kazım KÖROĞLU, 2008, Doktora Tezi
Projelerde Yaptığı Görevler :
 • İGEME Dünya Bankası Desteğinde Tarımsal Sanayi Destekleme Projesi – 1995
 • İGEME Dünya Bankası Desteğinde Tarımsal Sanayi Destekleme Projesi – 1996
 • Denizli Basma Maliyet Hesaplama Sisteminin Kurulması Projesi – 1999-2001
 • Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Maliyet Hesaplama Sisteminin Kurulması Projesi - 2001-2003
İdari Görevler :
DEÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİCİLİĞİ – 1992-1997
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
 • MÖDAV,
 • MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ,
 • MUHASEBE TARİHÇİLERİ DERNEĞİ,
 • TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞI – 1998-2008
 • BİLİM KURULU ÜYELİĞİ, ONUR KURULU ÜYELİĞİ – 2008-
Ödüller :
 1. İkinci Yüzyılda Egeli Yeni Asır’dan Ne Bekliyor?, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal     Bilimler Enstitüsü Araştırma Grubu, Editör : Süleyman YÜKÇÜ,   146 sayfa, ( Bu çalışma 1993 yılında Yeni Asır Gazetesi’nin Şevket Bilgin Yarışması’nda ödül almıştır ).
 2. Bankacılıkta Türev Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi, Ortak Çalışma, ( Bu çalışma 1994  Bankacılık  ödülünü almıştır ).
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
 1. LİSANS DERSLERİ: Envanter Bilanço, Finansal Muhasebe I, Finansal Muhasebe Iı, Maliyet Muhasebesi
 2. YÜKSEK LİSANS DERSLERİ: Stratejik Maliyet Muhasebesi, İleri Maliyet Muhasebesi
 3. DOKTORA DERSLERİ: Yönetim Muhasebesi Ve Uygulama
ESERLER
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 1. “Concept of Değreciation and depreciation Methods”, Wake Forest University, March, 30,1990.
 2. “The Inventory Valuation Methods and Some Turkish Application”, June,5, 1990.
 3. “Depreciation Methods and some Türkish Application”,Wake Forest University, June, 19,1990.
 4. “The Turkish Approach to Accounting For Inflation”,  Wake Forest University, August, 7,1990.
 5. “Anadolu’da İlk Para”, 12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi, 20-24 Temmuz, 2008, İstanbul.
 6. “16 y.y. Boyunca Osmanlı İmparatorluğunun İşçilik Giderlerinin İncelenmesi” 12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi, 20-24 Temmuz, 2008, İstanbul.
 7. “Construction of Süleymaniye Mosque in Istanbul and Cost Accounting (1550-1557)”, The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing, 8-9 Mart 2007, Edirne.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 1. “Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesinin Gelişimi ve Düzenleme Esasları”, Turizm İşletmeciliği Dergisi, Sayı:12 - 13, Sayfa: 482 – 490, 1982
 2. “Yarı Mamullerin Maliyetlendirilmesinde Tamamlama Dereceleri Sorunu”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Sayı:40, Sayfa:22 – 28, 1985
 3. “Üretim Kayıplarının Kontrolü ile Verimliliğin Arttırılması”, Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik (Aylık Bülten ), Sayı:2, (s:20 – 30), 1986
 4. “Endüstrimizdeki Üretim Kayıpları ve Kontrolü”, Dünya Gazetesi, Sayı:10572 – 1620, Sayfa:2, 1986
 5. “Vergi Kanunları Yönünden Üretim Kayıplarının İncelenmesi”, İzmir Ticaret Odası Dergisi, Yıl:59, Sayı:12, (s:14 – 15), 1986
 6. “Üretim İşletmelerinde Üretim Kayıplarının Kontrolü, Optimizasyonu ve Vergilendirilmesi”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 1987
 7. “Geleneksel ve Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamalarında Maliye – Fayda Analizi”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, 1988
 8. “İşletme Yönetiminde Maliyet Giderlerinin Analizinin Önemi”, Ege Üniversitesi Basın Yayın Y.O. Düşünceler Dergisi, Yıl:3, Sayı:3, 1989
 9. “Enflasyonist Ortamda Dikkat Edilmesi Gereken Envanter İşlemleri”, İzmir Ticaret Odası Dergisi, Yıl:62, Sayı:2, (s:28 – 29), Şubat 1989
 10. “Kalite Maliyetlerinin Muhasebe Sistemi İçindeki Yeri”, TSE Standart Dergisi, Ankara, Kasım 1994
 11. “Otel İşletmelerinde Kalite Maliyetleri ve Tekdüzen Hesap Planında İzlenmesi”, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yayın No: 39, İstanbul, Ekim 1996. (Ortak Çalışma) 
 12. “The Expectations of Turkish Newspaper Reader”, Düşünceler, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Yıl:11, Sayı:10, Şubat 1997
 13. “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre Direkt – Endirekt Maliyet Gideri Ayırımı”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:6, Sayı:64, (s:11–15), Nisan 1998
 14. “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre Gider Yeri Ayırımı”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:6, Sayı:65, Mayıs 1998
 15. “373 Nolu Hesabın Alternatif Uygulaması”,  Yaklaşım Dergisi, Yıl:6, Sayı:67, Temmuz 1998
 16. “Sigortacılık Sektörünün Temel Sorun Alanları”, Reasürör Dergisi, Sayı:29, (s:6– 19), İstanbul, Temmuz 1998.
 17. “Muhasebe Uygulamalarında Benchmarking ve Türkiye Açısından Değerlemesi”, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Bülteni, Avcıol Basın - Yayın, Sayı:11,  (s:36 – 43), İstanbul, Temmuz 1998.
 18. “Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğunda Yapılan Yeni Düzenlemeler”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:6, Sayı:71, Kasım 1998.
 19. “Eşantiyon Malların Gider Kaydı ve KDV”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:6, Sayı:72, Aralık 1998.
 20. “Geçici Vergiye Esas Alınacak Kazancın Tespiti”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:7, Sayı:73, Ocak 1999.
 21. “Prime Esas Kazanç Tutarı ve Yeni Vergi Tarifesine Göre Netten Brüte Ücret Hesaplaması”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:7, Sayı:74, Şubat 1999.
 22. “Kalite Maliyetlerinin Muhasebe Sisteminde Tekdüzen Hesap Planı Yardımıyla İzlenmesi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 7, Sayı:75, Mart 1999.
 23. “Basit Bir İçsel Başarısızlık Maliyeti: Hurda ve Muhasebesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, (s:113-124), Nisan 1999.
 24. “Önemli Bir Dönem Sonu İşlemi Miktar Dengesi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:7, Sayı:76, Nisan 1999. 
 25. “Yarı Mamulleri Maliyetlendirme Yöntemi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:7, Sayı:77, Mayıs 1999.
 26. “Kaizen Maliyetleme Standart Maliyet Sistemine Alternatif midir?”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:7, Sayı:78, Haziran 1999.
 27. “Yeni Bir Fiyatlandırma Yaklaşımı Olarak ‘Hedef Maliyetleme’”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, (s:1-11), Eylül 1999.
 28. “151. Yarımamul –Üretim Hesabı’nın Anatomisi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:7, Sayı:83, Kasım 1999.
 29. “Net Ücretin Brüt Tutarının Hesaplanması”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:8, Sayı:87, Kasım 1999.
 30. “Çalışılmayan/Çalışmayan Sürelere İsabet Eden Maliyet Giderleri ve Muhasebesi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:8, Sayı:86, Şubat 2000.
 31. “JIT Üretim Sisteminin Maliyet Muhasebesi Uygulamalarına Etkisi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:1, Sayı:1, Nisan 2000.
 32. “İmalat Defteri İle 7/A ve 7/B Seçenekleri”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:8, Sayı:91, Temmuz 2000.
 33. ''İmalat Sonrası Elde Edilen İkinci Kalite Mamullerin Değerlemesi'', Yaklaşım Dergisi, Yıl:8, Sayı:92, Ağustos 2000.
 34. ''Reklamasyon Nedir?'' Yaklaşım Dergisi, Yıl:8, Sayı:93, Eylül 2000.
 35. ''Maddi Olmayan Duran Varlıkların İşletme İçerisinde Oluşturulması (Bilgisayar Programı Örneği)'', Yaklaşım Dergisi, Yıl:8, Sayı:94, Ekim 2000.
 36. ''Maliyet Düşürmede Sistematik Yaklaşımlar'' Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Ekim 2000.
 37. “Yönetim Danışmanlığı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin İşi Mi?”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:1, Sayı:4, Mayıs 2001.
 38. “İşçilik Maliyetlerinin İzlenmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl:20, Sayı:238, Haziran 2001.
 39. Dalgalı Kur Sistemine Geçişin Bilanço ve Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri ve 2 Nolu TMS”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 9, Sayı:102, Haziran 2001.
 40. “Döviz Cinsinden Borçlanmalarda Kur Farkı Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi ve TMS 12 ( Mayıs 2001 Örneği)”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:9, Sayı:103, Temmuz 2001.
 41. “Hizmet Üretiminde Yarı ve Tam Üretilmiş Hizmet Stoklarının Muhasebeleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:9, Sayı:104, Ağustos 2001.
 42. “Üretimde Basit Karışım ve Birleşimlerin Maliyetlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:9, Sayı:106, Ekim 2001.
 43. “Meslek Mensubunun Yönetim Danışmanlığı Faaliyetinde Kullanabileceği Teknikler”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:2, Sayı:5, Ekim 2001.
 44. “Makine ve Benzeri Maddi Duran Varlık Değişiminde (Tüm Yönleriyle) Maliyet Analizi ve Vergi tasarrufu” Vergi Dünyası Dergisi, Yıl:20, Sayı:242, Ekim 2001.
 45. “Kalite Maliyetlerinin Muhasebe Sisteminde İzlenmesine İlişkin Öneriler”, MESS Mercek Dergisi, Ekim 2001.
 46. “Bir Fırsat Maliyeti Olarak Kalitesizliğin Maliyeti ve Muhasebeleştirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı:246, (s:6 –11), Şubat, 2002.
 47. “JIT Üretim Sisteminde Yönetim Muhasebesi Yaklaşımı”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:10, Sayı:114, Haziran 2002.
 48. “Mamullerin Envanteri ve Değerlemesinde Yöntemler Sorunu”, Vergi Dünyası, Sayı:251, Temmuz, 2002.
 49. “Maliyet Bedeli Artırımı Uygulamasının Özellikli İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:10, Sayı:116, Ağustos 2002.
 50. “Ticari İşletmelerde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:10, Sayı:118, Ekim 2002.
 51. “Uzun Süreli Üretim Faaliyetlerinde Maliyet Hesaplama Çalışmalarının Enflasyon Etkisinden Arındırmaya Yönelik Model Önerisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:16, (s:32-51), Ekim 2002,
 52. “Trampa Sözleşmesi ve Muhasebeleştirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı:254, Ekim, 2002.
 53. “SPK Mevzuatına Göre Enflasyon Muhasebesine Geçişte İlk Yıl Uygulamasına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:10, Sayı:120, Aralık 2002.
 54. “Nakit Maliyetin Stratejik Karar Alma Aracı Olarak Kullanımı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:18, Nisan 2003.
 55. “Etkili Bir Nakit Yönetim Aracı Olarak Dinamik Nakit Bütçesi Önerisi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:9, Mayıs 2003.
 56. Kalite Maliyeti Vakaları” Yüksel Koç YALKIN’a Armağan, Ankara, 2003.
 57. “On Soruda Maliyet Hesapları ve Dönemsonu İşlemleri”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 12, Sayı:133, Ocak 2004.
 58. “Garanti Giderlerinin Muhasebeleştirilmesine ilişkin Öneri” Yaklaşım Dergisi, Yıl: 12, Sayı:136, Nisan 2004.
 59. “Numune Mallar ve Muhasebeleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:12, Sayı:137, Haziran 2004.
 60. “Likit Hammaddelerin Maliyetinin Üretilen Mamullere Yüklenmesine İlişkin Öneri” Vergi Dünyası, Sayı:274, Haziran 2004. 
 61. “Mevzuatımızda Maliyet Hesaplama Sistemleri”, Vergi Dünyası, Sayı:275, Temmuz 2004.
 62. “Manipülasyon Maliyeti”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 162, Haziran 2006. (s:33-35)
 63. “Dönem Sonunda Gelir ve Giderlerde Mali Yıl Ayrımı” Vergi Dünyası, Sayı:304, Aralık 2006.
 64. “Direkt Malzemeye Dayalı Maliyet Hesaplama Sistemi”, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 34, Nisan 2007
 65. “TMS-16 Maddi Duran Varlıklar Standardına İlişkin Uygulama Önerileri”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 82, (Temmuz –Ağustos 2007). (s: 15-27).
 66. “TMS-23 Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebesi I”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 184, (Nisan-2008). (Dr. M. Yılmaz İçerli ve Arş. Gör. Gülşah Uğurluel ile birlikte) (s: 33-38).
 67. “TMS-23 Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebesi II”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 184, (Mayıs-2008). (s: 23-34).
 68. “Tedarik Zinciri Yönetimi ve Hedef Maliyetlemenin Birlikte Uygulanabilirliği” Muhasebe ve Finansman Dünyası Dergisi, Sayı.40, Ekim 2008
 69. “Dönem Sonunda Gelir ve Giderlerde Mali Yıl Ayrımı Vergi Dünyası Dergisi, Yıl.26, Sayı.304, Aralık 2006
 70. “Yemek Çeklerinin Muhasebeleştirilmesi” Yaklaşım Dergisi, Yıl:16, Sayı:187, Temmuz, 2008.
 71. “TMS-23 Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Yaklaşım dergisi, Sayı:184, Nisan, 2008.   
 72. “TMS-18 Hasılat Standardına İlişkin Uygulama Önerileri”, Vergi Dünyası dergisi, Kasım, 2008.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 1. “Muhasebe Servislerinde Bilgisayar Kullanımının Personel eğitimi Açısından Getirdiği Sorunlar”, Türkiye IX. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Uludağ – Bursa, 9 Aralık 1987.
 2. “Kalite Güvence Sistemi ve Muhasebe Eğitimi”, Türkiye XIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Çeşme – İzmir, 20 – 22 Mayıs 1993.
 3. “Tekdüzen Hesap Planı Çerçevesinde Hesap Planı ve İşleyişi”, Manisa S.M.M: Odası, Muhasebe Sistemi Uygulama Semineri, Manisa, 2-4 Kasım 1993.
 4. “Muhasebe Sistemi uygulama Genel Tebliğine Göre Otel İşletmelerinde Maliyet Hesaplama Sistemi”, V. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası, 8 –9 Kasım 1994.
 5. “Otel İşletmelerinde Kalite Eğitimi”, VI. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası, 18 – 20 Kasım 1995.
 6. “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre Kalite Maliyetleri”, I.Sistem Mühendisliği ve Savunması Uygulamaları, Kara harp Okulu Sistem Yönetimi Bilimleri Bölümü, Sistem Mühendisliği Programı, Kara Harp Okulu Kültür Sitesi, Ankara, Sayfa : 850 – 862, 12 – 13 Ekim 1995,
 7. “Üniversitelerde Muhasebe Eğitimi Problemleri ve Uygulama Stratejilerinin Etkinliğine İlişkin Ampirik Bir Çalışma”, Türkiye XIV. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 1995.
 8. “Türkiye’de Muhasebe Uygulamalarının Başarılı Örneklerden Yararlanma Olanakları – Benchmarking”, Celal Bayar Üniversitesi 29 Nisan – 3 Mayıs, XVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu
 9. “Muhasebe Mesleğinde Toplam Kalite Yönetimi”, XVI. Türkiye Muhasebe Kongresi, Lütfü Kırdar Kongre Sarayı, İstanbul, 11 – 13 Eylül 1997.
 10. “Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu I’in Değerlendirilmesi”, Açılış Bildirgesi, Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, İzmir, Kasım 1998.
 11. “ERP Programına Geçişte Karşılaşılan Güçlükler, Çözüm Önerileri ve Muhasebe Eğitimi İhtiyacı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Tekirova – Antalya, 23 – 27 Mayıs 2001.
 12. “Muhasebe Yönetimi ve Standardizasyon”, XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, 10-12 Ekim 2002.
 13. “Teknolojik Gelişmelerin Maliyet Muhasebesine Etkileri”, XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 21-25 Mayıs 2003, Belek-Antalya.
 14. “Enflasyon Muhasebesi Uygulamasında Meslek Mensubunun Rolü”, Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu VII, İzmir SMMMO, Kıbrıs, 13-17 Ekim 2003
 15. “UFRS’de Üretim Maliyetlerinin Oluşumu”, Ankara SMMMO Sempozyum-V, 26 Şubat-2 Mart 2006 Aksu /Antalya
 16. “Kalite Maliyetleri Muhasebesi”, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Sempozyumu-1, 22-25 Haziran 2006, Sakarya.
 17. “Ticarette Teknoloji Avantajı:Elektronik Ticaret ve Muhasebeleştirilmesi” VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, "Değişen Dünya ve İşletmecilikte Yeni Dinamikler", Kırıkkale, 31/05-2007-02/06/2007.
 18. “ KOBİ’lerde Hedef Fiyat Baskısı”, IV:.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, "Küresel Rekabette KOBİ'lerin Gücü:Stratejik İşbirlikleri ve İhracat", İstanbul, 7-8/12/2007
 19. “Günümüz İşletmeciliğinin Yükselen Yıldızı Elektronik Ticaret İşlemlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, 6.Bilgi Ekonomi ve Yönetim Uluslararası Kongresi, İstanbul, 26-28/12/2008.
   
KİTAPLAR
 • Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi (Esaslar, Muhasebeleştirme ve Uygulama).
 • Maliyet Uygulama Teknikleri, 1989.
 • Sorumluluk Muhasebesi (Ortak Çalışma), 1989.
 • Bankacılıkta Türev Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi (Ortak Çalışma), 1995.
 • Maliyet Hesapları, İzmir, 1996.
 • İşletmelerde Türev Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi (Ortak Çalışma), İzmir, 1996.
 • Çözümlü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Problemleri, İzmir, 1998, 2007
 • Kalite Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi, İzmir, 1999.
 • Finansal Yönetim (Ortak Çalışma), İzmir, 1999.
 • Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, İzmir, 1999, 2005.
 • Vergi Kanunları ve Tekdüzene Göre Finansal Muhasebe ve Dönem Sonu İşlemleri, İzmir, 2002, 2004, 2006.
 • Sekizinci Sanat: Muhasebe ve Uygulamaları (Ortak Çalışma), İzmir, 2002.
 • Finansal Muhasebe, İzmir, 2006
 • Yönetim Muhasebesi, 2007